28May2018

Desde 18:00 Hasta 18:30

Calle Las Escuelas nº 10, 01001 Vitoria-Gasteiz (Alava)

Gratuito

logo-inforecikla-appInfoRecikla es una herramienta para informar sobre la mejor gestión de los residuos domésticos que generamos en nuestros hogares, contribuyendo a aumentar los actuales porcentajes de reutilización y el reciclaje.

Quien use InfoRecikla encontrará respuesta a qué hacer con los residuos domésticos, dónde depositarlos, cuándo pasa el punto verde móvil por los diferentes barrios y pueblos, por qué es importante separar bien, en qué medida se colabora para mejorar el medio ambiente…

 

InfoRecikla gure etxeetan sortzen ditugun hondakinak ahalik eta hoberen kudeatzeko erabilgarria den informaziorako erreminta bat da, egungo berrerabiltze eta birziklatze portzentaiak handitzen laguntzen duena.

InfoRecikla erabiltzen duenak, beste gauza batzuen artean, etxeko hondakinekin zer egin eta non utzi, puntu berde mugikorra auzo eta herrietatik noiz pasatzen den, zergatik den garrantzitsua hondakinak ondo bereiztea eta horrek ingurumena hobetzen nola laguntzen duen jakingo du.